Svetujemo vam, da učenec v 6., 7. in 8. razredu za prihodnje šolsko leto izbere izbirne predmete glede na lasten interes in sposobnosti, ki jih izkazuje.

Izbrati mora 2 URI obveznih izbirnih predmetov, če s tem soglašajo starši lahko izbere tudi 3 URE V TEDNU. Predmeti se izvajajo 1 uro v tednu, razen tujih jezikov, ki se izvajajo 2 uri v tednu. Predmetnik zajema dva sklopa izbirnih predmetov, in sicer naravoslovno-tehničnega in družboslovno-humanističnega. Glede na izvajanje pa loči triletne, triletne, lahko tudi krajše, enoletne, vezane na določen razred in enoletne predmete. Enoletni predmet si sme učenec izbrati zgolj eno šolsko leto. Izbirni predmeti se OCENJUJEJO s številčnimi ocenami, v skladu s Pravilnikom o ocenjevanju znanja. Ko se učenec odloči za izbirni predmet, ga mora OBISKOVATI vso šolsko leto, morebitni izostanek morajo opravičiti starši oziroma zakoniti zastopniki razredniku učenca. V celoti ali pa v obsegu 1 ure je možna OPROSTITEV sodelovanja pri obveznih izbirnih predmetih, na način, da to opcijo izberete v spletni prijavi, in sicer z uveljavljanjem obiskovanja glasbene šole z javno veljavnim programom. Do 30. avgusta je v takem primeru potrebno na šolo posredovati potrdilo o vpisu v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto. Skupine se oblikujejo na podlagi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole. MENJAVE skupine so možne do 30. septembra, če le ta menjava ne vpliva na razpad skupine in je časovno usklajena z urnikom učenca (pri g. Čerčku).

Poleg obveznih izbirnih predmetov SME učenec izbrati tudi neobvezni izbirni predmet, drugi tuj jezik nemščino (2 uri v tednu).

IZBIRA poteka z dodeljenim uporabniškim imenom in geslom na portalu Lo.Polis. Starši ste v 1. razredu ali pa kdaj kasneje na svoj e-naslov (ki ga beležimo na šoli) prejeli geslo. V kolikor ste le to pozabili v uporabniško ime vpišete geslo in izberete »pozabljeno geslo«. Vljudno prosimo, da ste pozorni, da izberete tudi »REZERVE«, saj glede na pravilnik o normativih ni nujno, da bo oblikovana prav vsaka skupina ponujenega izbirnega predmeta. V pomoč so vam navodila.

Proti koncu meseca maja bodo učenci prejeli obrazce z zapisano izbiro, ki jih podpisane vrnejo razredniku. Svetujemo vam, da si izbiro zabeležite.

V primeru nejasnosti se lahko obrnete za pomoč na  Dušana Čerčka ali razrednika otroka.

 

Zloženka_7.razred_24-25

Zloženka_8.razred_24-25

Zloženka_9.razred_24-25

Šola te predmete ponudi, učenec jih lahko izbere (neobvezno), in sicer največ 2 uri v tednu. Cilj je, da si učenec izbere predmet glede na lasten interes, sposobnosti, z namenom poglabljanja znanja.

Neobvezni izbirni predmeti so pri OCENJEVANJU izenačeni z obveznim predmeti, torej se znanje pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo.

PRISOTNOST učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti. Ko učenec neobvezni izbirni predmet izbere, ga ne more opustiti, temveč ga mora obiskovati do konca šolskega leta. V primeru, da se ob začetku šolskega leta posamezni učenec premisli in želi zamenjati neobvezni izbirni predmet, je MENJAVA možna v mesecu septembru tekočega šolskega leta (pri Dušanu Čerčku), vendar le v okviru normativno predpisanega števila učnih skupin ali učencev in le v primeru, da sprememba ne ogrozi obstoja skupine oz. do popolnitve posamezne učne skupine. Po 30. septembru menjava ni več mogoča. Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjen program šole, zato ti predmeti ne morejo biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete. Glede na organizacijo obveznih predmetov se bodo neobvezni izbirni predmeti lahko izvajali v predurah, po pouku 6., 7. ali 8. uro ali v času podaljšanega bivanja, lahko tudi v obliki blok ur.

IZBIRA poteka z dodeljenim uporabniškim imenom in geslom na portalu Lo.Polis. Starši ste v 1. razredu ali pa kdaj kasneje na svoj e-naslov (ki ga beležimo na šoli) prejeli geslo. V kolikor ste le to pozabili v uporabniško ime vpišete geslo in izberete »pozabljeno geslo«. Vljudno prosimo, da ste pozorni, da lahko izberete tudi »REZERVE«, saj glede na pravilnik o normativih ni nujno, da bo oblikovana prav vsaka skupina ponujenega izbirnega predmeta.

Proti koncu meseca maja bodo učenci prejeli obrazce z zapisano izbiro, ki jih podpisane vrnejo razredniku. Svetujemo vam, da si izbiro zabeležite.

V primeru nejasnosti se lahko obrnete za pomoč na g. Čerčka  ali razrednika otroka.

Razred Neobvezni izbirni predmet
1. razred ANGLEŠČINA, prvi tuj jezik (2 uri v tednu)
4., 5. in 6. razred

NEMŠČINA, drugi tuj jezik (2 uri v tednu),

UMETNOST (1 ura v tednu),

ŠPORT (1 ura v tednu),

TEHNIKA (1 ura v tednu),

7., 8. in 9. razred NEMŠČINA, drugi tuj jezik (2 uri v tednu)
 
 
 

Stroške izvedbe fakultativne oblike pouka nosi Mestna občina Maribor, kar pomeni, da je obiskovanje za učence oziroma starše brezplačno. Pri fakultativni obliki pouka NI OCENJEVANJA znanja. Učenec sme ta način pouka izbrati neodvisno od izbire neobveznih izbirnih predmetov.

IZBIRA poteka z dodeljenim uporabniškim imenom in geslom na portalu Lo.Polis (prejeli starši na telefonsko številko ali e-pošto).

Razred Fakultativna oblika pouka
3. razred NEMŠČINA, drugi tuj jezik (2 uri v tednu)
4., 5. in 6. razred

NEMŠČINA, drugi tuj jezik (2 uri v tednu)

RAČUNALNIŠTVO (1 ura v tednu)

Zaradi pomena skupinskega delovanja znotraj teh oblik pouka svetujemo, da se starši in učenci preudarno odločite za obiskovanje pouka in ob odločitvah vztrajate pri obiskovanju predmeta do konca šolskega leta.

Učenje je odkrivanje, da je nekaj mogoče.
(Fritz Perls)

Brati pomeni početi podvige.
(Tone Pavček)
Majhna dejanja spreminjajo svet.
Bodi sprememba, ki si jo želiš videti v svetu.
(Mahatma Gandhi)
Domišljija je pomembnejša od znanja.
(Albert Einstein)
Smeh je brezčasen, domišljija nima let in sanje so večne.
(Walt Disney)

Sreča je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo dobre sledi. (Tone Pavček)

Knjige so sanje, ki jih držimo v rokah.
(Neil Gaiman)
Iz majhnih želodov zrastejo mogočni hrasti.
Dostopnost