Svet šole

Šolo upravljata ravnateljica in Svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat. Sestavljajo pa ga: trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki šole  in trije predstavniki staršev.  

 ČLANI SVETA ŠOLE  
mag. Vesna Račel predstavnica občine
mag. Helena Kujundžić Lukaček predstavnica občine
Miha Recek predstavnik občine 
Maja Ekart predstavnica staršev, namestnica predsednice
Barbara Fras predstavnica staršev
Nela Zorko predstavnica staršev
Mateja Klemenčič predstavnica delavcev šole, predsednica
Dragana Prepelič predstavnica delavcev šole
Miha Fijauž predstavnik delavcev šole 
 Maja Leskovar predstavnica delavcev šole 
 Bojana Vehovec predstavnica delavcev šole 

Učenje je odkrivanje, da je nekaj mogoče.
(Fritz Perls)

Brati pomeni početi podvige.
(Tone Pavček)
Majhna dejanja spreminjajo svet.
Bodi sprememba, ki si jo želiš videti v svetu.
(Mahatma Gandhi)
Domišljija je pomembnejša od znanja.
(Albert Einstein)
Smeh je brezčasen, domišljija nima let in sanje so večne.
(Walt Disney)

Sreča je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo dobre sledi. (Tone Pavček)

Knjige so sanje, ki jih držimo v rokah.
(Neil Gaiman)
Iz majhnih želodov zrastejo mogočni hrasti.
Dostopnost