Vstopili smo v projekt KO-DI-RAM II, ki krepi in razvija digitalne kompetence osnovnošolcev. V projekt smo vključili 8 skupin učencev od 5. do 9. razreda. Naš projektni tim sestavlja 8 učiteljic različnih predmetnih področij. Načrtovanja projekta smo se lotili zelo proaktivno.

Pred začetkom projekta so vsi sodelujoči izpolnili začetni vprašalnik. Povprašali smo jih tudi, kaj pričakujejo od projekta. Nekaj odgovorov lahko preberete tukaj.

 Projekt smo začeli s sklopom Netiketa in varnost na spletu – naša časovnica. Za nami so že dvotedenske aktivnosti. Po opravljenih aktivnostih tega sklopa so se naši sodelujoči strinjali, da na spletu ni nič drugače kot v življenju.

Posebno pozornost smo namenili sovražnemu govoru (Padlet na temo sovražni govor), spletnemu bontonu, umetni inteligenci (spoznali so delovanje sistemov z umetno inteligenco, kritično presojali interakcije s tovrstnimi sistemi in jih vodeno tudi sami preizkusili), zaščiti osebnih podatkov v različnih spletnih okoljih, ustreznosti deljenja osebnih podatkov in zasebnosti, naučili so se upravljati z gesli.

Sodelujoči so bili vključeni v spletni tečaj Varna raba interneta. Tečaj je opravilo 69 učencev (rezultati: kviz o spletnih prevarah 79,4 %; kviz o tem, kaj objavljamo in kako se obnašamo 80,4 %; kviz o geslih 83,3 %).

Izdelali smo tudi spletni vprašalnik Prekomerna raba zaslonov. Želeli smo preveriti, koliko so sodelujoči zasvojeni z zasloni.

 Pogovarjali smo se tudi o spletnem nasilju in spolnem nadlegovanju predstavitev. Učenci so svoje mnenje zapisali na Padletu.

Zanimiva so tudi mnenja sodelujočih o spletnem ustrahovanju – Lionit.

Učenci so izdelali tudi načrt, kako bi se lotili dvotedenskega detoksa. Ugotovili smo, da je to zelo težko – življenje brez interneta in telefonov je za naše sodelujoče skoraj »misija nemogoče«.

Zelo nas pa veseli, da se radi zadržujejo na športnih terenih.

 

 Dragana Prepelič, koordinatorica projekta

 

 

 

Dostopnost